0

aankoopvoorwaarden

onderstaande aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van omstebeurt (maker van LOCHT):

Bestellen & Betalen
Met het plaatsen van een bestelling en het aanklikken van de knop ‘afrekenen’ gaat de klant met omstebeurt een betaalverplichting aan. Bijkomende verzendkosten zijn werkelijke kosten of standaard een gemiddelde tussen de werkelijke kosten voor brievenbuspost en pakketpost. Eventueel berekende transactiekosten zijn de werkelijke kosten.

Verzending & Levering
Na ontvangst van je bestelling verzendt omstebeurt deze altijd binnen 3 werkdagen, maar meestal binnen 48 uur. Kosten voor verzending vind je hier.

Bedenktijd, Herroeping & Retourneren
Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet, dan kun je, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Neem z.s.m. contact op met omstebeurt. Je ontvangt instructies voor de retourzending per mail.
Als deze instructies in acht worden genomen en het artikel verkeert in goede, originele staat, dan worden de aankoopwaarde en verzendingskosten binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending teruggeboekt. Kosten voor de retourzending zelf zijn voor de klant. Het Formulier voor ontbinding vind je alvast hier.
omstebeurt behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van de retourzending is beschadigd.omstebeurt behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Uitsluiting van herroeping
Producten vervaardigd op specificaties van de klant, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Klachten & Conformiteit
Heb je een klacht over een artikel gekocht bij omstebeurt? Dien deze in per mail. Graag voorzien van een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal. Binnen een termijn van 3 werkdagen wordt contact met je opgenomen over de klacht. In overleg wordt bepaald wat, ook gezien de conformiteit, redelijk en wenselijk is.

Annuleren 
Een (deel van een) bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt minus de administratie- en transactiekosten (2,95) binnen 5 dagen terugbetaald. Eventueel gemaakte betaalkosten worden niet teruggeboekt.

Garantie
omstebeurt staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Overmacht
omstebeurt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij omstebeurt en transportstagnatie.

Privacy
We gaan zorgvuldig met je gegevens om en verstrekken deze alleen aan andere partijen als dit nodig is om aan onze overeenkomst te voldoen. Lees meer informatie hierover in onze privacyverklaring.

Intellectueel eigendom
LOCHT is een product van omstebeurt. Zij behoudt zich de rechten en bevoegheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.